Knieklachten

Knieklachten zijn een veelvoorkomend probleem bij jongere en oudere mensen. Op deze pagina kunt u informatie vinden over veelvoorkomende knieklachten.

Maak direct een afspraak voor een onderzoek en behandeling

Bel naar 06-51417806 of mail naar info@fysiozandt.nl

meniscus
kruisbanden
knieschijf
kniebanden

Meniscus letsel

Een meniscus is een wigvormige kraakbenige structuur tussen het bovenbeen en onderbeen. Een belangrijke functie van de meniscus is het absorberen van de schokken in het kniegewricht. Met een gestrekt been vangt de meniscus zo’n 50% van de belasting op. Door de vorm van de meniscus heeft het gewricht een betere gewichtsverdeling. Als er geen meniscus aanwezig was, zou er telkens slechts één contactpunt zijn tussen de twee botten.

Meniscusletsels treden meestal op bij geforceerde rotatiebewegingen met de knie in gebogen stand en onder compressie. De meniscus kan geklemd raken tussen de twee botten omdat hij te weinig tijd heeft om zich te verplaatsen. Ook bij rotatiebewegingen kan op dezelfde manier een letsel veroorzaakt worden. De meeste meniscus letsel ontstaan tijdens het sporten.

​Symptomen

Een stekende pijn die meestal aan de binnenzijde van de knie zit. Het kniegewricht kan een zwelling vertonen. Het is pijnlijk of zelfs onmogelijk om de knie volledig te strekken. Tevens kan er een klikkend geluid aanwezig zijn wanneer de knie wordt bewogen. De knie kan ook op slot schieten. Bij langer bestaande klachten wordt er ook vaak een afname van de bovenbeenspieren waargenomen.

Behandeling

Een meniscus kan op een conservatieve manier behandeld worden, maar vaak wordt de meniscus middels een operatie voor een deel verwijderd of gehecht. Op het moment dat de scheur relatief klein is en deze zich aan de buitenzijde bevindt, is de kans groot dat met een conservatieve behandeling de meniscus weer heelt. Als de symptomen niet verdwijnen moet er toch operatief worden ingegrepen.

De conservatieve behandeling bestaat ten eerste uit gedoseerde rust zodat de zwelling kan afnemen en de meniscus minder wordt belast. Verder zal er gestart worden met mobiliserende oefeningen. spierkracht versterkende oefeningen en neuromusculaire coördinatie.

Voorste en achterste kruisband ruptuur

De kruisbanden bevinden zich in het kniegewricht en lopen kruislings naast elkaar. De kruisbanden hebben een belangrijke rol ten aanzien van de stabiliteit van het kniegewricht. Voorste kruisbandletsels komen frequent voor en gaan gepaard met een maandenlange revalidatie. Een ruptuur van de voorste kruisband is meestal het gevolg van een draaibeweging in het kniegewricht. Ook een trauma moment waarbij de knie volledig is gestrekt of overdreven naar binnen of buiten staat kan een ruptuur van de voorste kruisband teweeg brengen. De achterste kruisband is vaak aangedaan bij een trauma moment waarbij het onderbeen overdreven naar achter wordt gedrukt ten opzichte van het bovenbeen, het zogenaamde dashboard trauma. Hierbij zit iemand met zijn onderbeen tegen het dashboard van de auto aan. Op het moment dat er een botsing plaatsvindt, wordt het onderbeen naar achter gedrukt ten opzichte van het bovenbeen waardoor de achterste kruisband teveel op rek wordt gebracht en kan scheuren.

Symptomen

Op het moment dat de kruisband scheurt, horen de meeste mensen een knappend geluid. Door het scheuren treedt er een bloeding op waardoor de knie binnen enkele uren opzwelt en pijnlijk wordt. De knie kan niet meer volledig gestrekt worden en het is moeilijk om op het aangedane been te lopen. Na een aantal weken neemt de zwelling en pijn af. Bij een volledige ruptuur van de kruisband zal de knie instabiel aan blijven voelen.

Behandeling

Ongeveer een derde van de mensen met een voorste kruisband letsel heeft geen operatie nodig. Bij deze groep wordt een revalidatie traject gestart onder begeleiding van een fysiotherapeut. De eerste 2 tot 4 weken is het noodzakelijk om de knie rust te geven. Hierdoor vermindert de zwelling, pijn en kan de knie beter bewegen. Na deze periode van relatieve rust wordt er gestart met een oefenprogramma die de kracht en stabiliteit van de knie verbeteren.

Wanneer fysiotherapie onvoldoende resultaat biedt en de knie instabiel blijft kan de orthopedisch chirurg een kruisband reconstructie voorstellen. Indien er schade is aan de meniscus of het kraakbeen kan de chirurg dit tegelijkertijd herstellen.

Voorwaarden voor een reconstructie zijn:

​​​> De knie mag niet meer gezwollen zijn

> Volledige beweeglijkheid van de knie

> Geen ernstige slijtage (artrose) in de knie

Het revalidatietraject bij een voorste kruisband operatie bestaat uit 2 fases, de pre-operatieve fase en de post-operatieve fase.

Doelstellingen van de pre-operatieve fase:​​​

​> Zwelling laten afnemen

> Eventuele mobiliteitsbeperking van de knie normaliseren

> Het aangedane been heeft maximaal een krachtsverschil van 20% ten opzichte van het niet aangedane been

> Normaal looppatroon

Post-operatieve behandeling (kan opgedeeld worden in 3 fases)

FASE 1

Na de operatie treedt er een zwelling op ten gevolge van de ingreep. Door de zwelling is er een verhoogde druk in het gewricht wat pijn en een bewegingsbeperking tot gevolg heeft. Het vocht heeft ook invloed op de aansturing van de spieren. De eerste periode zal hierdoor met krukken moeten worden gelopen. Noodzaak is om ten eerste de zwelling te laten afnemen. Daarnaast ligt de focus op de mobiliteit van de knie, deze moet weer volledig kunnen strekken en de bovenbeenspieren moeten weer normaal kunnen aanspannen zodat er weer een normaal looppatroon kan ontstaan. Op het moment dat het looppatroon zonder krukken genormaliseerd is, zijn de krukken niet meer nodig.  Wanneer de knie 100° kan buigen kan er worden gestart met de hometrainer. Na 6 tot 8 weken behoort de knie 120°-130° te kunnen buigen.

FASE 2

In deze fase zal de mobiliteit van de knie in de gaten gehouden worden. Eventuele achteruitgang van de mobiliteit wordt doorgegeven aan de medisch specialist. De spierkracht versterkende oefeningen worden opgebouwd op geleide van de reactiviteit van de knie. Er worden meer dynamische oefeningen toegepast waarbij gelet wordt op de kwaliteit van de beweging. Na 10-12 weken na de operatie kan er worden gestart met joggen maar alleen als dit symmetrisch uitgevoerd kan worden.

FASE 3

In fase 3 van het revalidatietraject is het doel volledige terugkeer naar sport activiteiten en fysiek zwaar werk.

Knieschijf (patella)

Patellafemorale pijnklachten zijn klachten die rondom de knieschijf worden waargenomen. Het is tot vandaag nog niet helemaal duidelijk waardoor deze klachten precies ontstaan. Mogelijk komt dit doordat de knieschijf niet mooi door de groeve van het bovenbeen loopt in combinatie met overbelasting van het patellofemorale gewricht. Klachten kunnen ook ontstaan na een acuut trauma.

Symptomen

Pijn aan de voorzijde van de knie die met name optreedt tijdens het traplopen, hurken en langdurig zitten met gebogen knieën.

Oorzaken

Op het moment dat er een acuut trauma moment is geweest, kunnen er pijnklachten aan de knieschijf ontstaan door deze te hoge belasting die er eenmalig is geweest. Wanneer de knieschijf in de loop der tijd steeds meer klachten geeft zonder een aanwijsbare oorzaak moet er naar meerdere mogelijke oorzaken gekeken worden. Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het patellofemoraal pijnsyndroom zijn een afwijkende stand van de voet of been, spierzwakte van de bovenbeen musculatuur, stabiliteit problematiek wat tot overbelasting van diverse structuren kan leiden. Mensen met soepele knieën (overstrekking of laxiteit van de kniebanden) en mensen met artrose hebben vaker last van patellofemorale pijnklachten.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er gekeken naar de stand van uw gewrichten. Als er afwijkingen zijn die herstel belemmerend werken, wordt er gekeken of deze gecorrigeerd kunnen worden. De behandeling bestaat uit:

– Mobiliseren van de knieschijf

– Aanpassen van activiteiten

– Detoniserende massage

– Oefentherapie gericht op stabilteit van de knie

Kniebanden (Collaterale ligamenten)

De belangrijkste functie van de kniebanden is het voorkomen van overmatige bewegingen van de knie. De kniebanden lopen vanaf het bovenbeen (femur) naar het onderbeen toe (Tibia en Fibula). Wanneer de knie een te grote uitwaarts (varus) of inwaartse (valgus) beweging maakt, kunnen de kniebanden teveel op rek komen. Dit gaat over het algemeen gepaard met een pijnlijk gevoel aan de binnen of buitenkant van de knie. Bij te grote krachten kunnen er ook andere ligamenten, zoals de voorste kruisband scheuren.

​Symptomen:

Pijn, een gezwollen knie, eventueel blauwverkleuring, Stijfheid van de knie en instabiliteitsklachten.

Behandeling

De juiste diagnose is belangrijk om tot een snel en goed herstel te komen. Ten eerste moeten te zware activiteiten voor de knie aangepast worden zodat de knie de benodigde rust krijgt. IJs kan de pijn wat verzachten en de zwelling tegengaan. Zwelling heeft als doel de knie van nature te ontzien dus belangrijk is om gepaste rust te nemen ook al is er geen zwelling meer. Fysiotherapie zorgt ervoor dat de stabiliteit van de knie weer zodanig terugkomt, dat een volgende overbelasting van de knieband zoveel mogelijk voorkomen word. Een kniebrace kan in de eerste periode de benodigde stabiliteit leveren.

Maak een afspraak om van uw klachten af te komen!

Laat uw gegevens achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

maak direct een afspraak